Rekabet Kurumu 22 Hyundai Bayisine Ceza Kesti.

22 hyundai bayisine ceza
Rekabet Kurumu, İstanbulda faaliyet gösteren 22 Hundai bayisi hakkında araç ve aksesuar satış fiyatlarının ve satış koşullarının ortaklaşa belirlenmesi sebebiyle idari para cezası uyguladı. İşte verilen kararın tam metni:
22 Hyundai Bayisi Hakkında Yürütülen Soruşturmaya İlişkin Nihai Kararın 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 49. Maddesi Uyarınca Açıklanması İstanbul’da faaliyet gösteren Hyundai bayileri tarafından oluşturulan Kalite İstikrar Programı çerçevesinde araç ve aksesuar satış fiyatlarının ve satış koşullarının ortaklaşa belirlenmesi suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma sonucunda, toplanan tüm bilgi ve belgeler ile Soruşturma Raporu, Ek Yazılı Görüş, yazılı savunmalar ve sözlü savunma toplantısındaki açıklamalar değerlendirilerek, 16.12.2013 tarihinde yapılan Rekabet Kurulu toplantısında aşağıdaki nihai karar alınmıştır:
1-
- Tasfiye Halinde As Gündüzler Otomotiv Paz. İnş. ve Taahhüt Ltd. Şti.
- As Otomotiv ve Kiralama Hizmetleri Ltd. Şti.
- A.T.M. Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
- Bayraktar Otomotiv İnşaat ve Petrol Ürünleri San. Tic. A.Ş.
- Bikam Servis Oto Onarımı ve Yedek Parça Tic. San. Ltd. Şti.
- Coşkun Oto Alım Satım Tic. Ltd. Şti.
- Elmas Otomotiv İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.
- Erk Mağazacılık ve Otomotiv Tic. Ltd. Şti.
- Hunko Motorlu Araçlar San. ve Tic. Ltd. Şti.
- Karalar Motorlu Araçlar İnşaat Taahhüt Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.
- Kaynak Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.
- Maslak Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.
- Tuna Otomotiv Tic. Ltd. Şti.
- Uçar Otomotiv Turizm San. ve Tic. A.Ş.’nin
“Kalite İstikrar Programı” çerçevesinde araç ve aksesuar satış fiyatlarının ve satış koşullarının ortaklaşa belirlenmesi suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine,
2- Bu nedenle, 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde
Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in; 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası, üçüncü fıkrasının (a) bendi ve 7. maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca
a) 2012 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin takdiren ‰ 3’ü oranında olmak üzere;
- As Otomotiv ve Kiralama Hizmetleri Ltd. Şti.’ye 51.466,21 TL
(ellibirbin dörtyüzaltmışaltı Lira yirmibir Kuruş),
- A.T.M. Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ye 144.146,44 TL
(yüzkırkdörtbin yüzkırkaltı Lira kırkdört Kuruş),
- Bayraktar Otomotiv İnşaat ve Petrol Ürünleri San. Tic. A.Ş.’ye 243.549,36 TL
(ikiyüzkırküçbin beşyüzkırkdokuz Lira otuzaltı Kuruş)
- Bikam Servis Oto Onarımı ve Yedek Parça Tic. San. Ltd. Şti’ye. 3.293,59 TL
(üçbin ikiyüzdoksanüç Lira ellidokuz Kuruş)
- Coşkun Oto Alım Satım Tic. Ltd. Şti.’ye 206.591,38 TL
(ikiyüzaltıbin beşyüzdoksanbir Lira otuzsekiz Kuruş)
- Elmas Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ye 214.143,29 TL
(ikiyüzondörtbin yüzkırküç Lira yirmidokuz Kuruş)
- Erk Mağazacılık ve Otomotiv Tic. Ltd. Şti.’ye 193.796,82 TL
(yüzdoksanüçbin yediyüzdoksanaltı Lira sekseniki Kuruş)
- Hunko Motorlu Araçlar San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye 120.590,93 TL
(yüzyirmibin beşyüzdoksan Lira doksanüç Kuruş)
- Karalar Motorlu Araçlar İnşaat Taahhüt Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye 8.251,84 TL
(sekizbin ikiyüzellibir Lira seksendört Kuruş)
- Kaynak Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.’ye 102.916,20 TL
(yüzikibin dokuzyüzonaltı Lira yirmi Kuruş)
- Maslak Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.’ye 177.611,48 TL
(yüzyetmişyedibin altıyüzonbir Lira kırksekiz Kuruş)
- Uçar Otomotiv Turizm San. ve Tic. A.Ş.’ye 184.819,33 TL
(yüzseksendörtbin sekizyüzondokuz Lira otuzüç Kuruş)
b) 2010 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin
takdiren ‰ 3’ü oranında olmak üzere
- Tasfiye Halinde As Gündüzler Otomotiv Paz. İnş. ve Taahhüt Ltd. Şti.’ye 3.063,66
TL (üçbin altmışüç Lira altmışaltı Kuruş)
idari para cezası verilmesine,
c) 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesi ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve
Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına
İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası, üçüncü
fıkrasının (a) bendi ve 7. maddesinin birinci fıkrası ile aktif işbirliğinde bulunması
nedeniyle aynı maddenin üçüncü fıkrası hükümleri uyarınca 2012 mali yılı sonunda
oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin takdiren ‰ 2,25’i oranında
olmak üzere Tuna Otomotiv Tic. Ltd. Şti.’ye 30.174,94 TL (otuzbin yüzyetmişdört Lira
doksandört Kuruş) idari para cezası verilmesine,
3-
- Aşiyan Motorlu Araçlar Servis Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
- Atik Oto Satış-Tamir ve Bakım Servisi Tic. Ltd. Şti.
- Dumankaya İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
- Karoto Otomotiv Tic. Ltd. Şti.
- Mates Otomotiv Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin
4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal etmediklerine, dolayısıyla adı geçen teşebbüsler
hakkında aynı Kanun'un 16. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasına gerek
olmadığına,
4-
- Ekol Otomotiv Petrol Nakliyat San. ve Tic. A.Ş.
- Gör-Tan Otomotiv Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.
- Master Turizm Yatırım ve İşletmecilik Ltd. Şti.’nin
4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiklerine dair yeterli bulguya ulaşılamadığına,
dolayısıyla adı geçen teşebbüsler hakkında aynı Kanun'un 16. maddesi uyarınca idari para
cezası uygulanmasına gerek olmadığına oybirliği ile gerekçeli karar daha sonra tebliğ edilmek ve Ankara İdare Mahkemelerinde yargı
yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Yorumlar

DÖVİZ HESAPLAMA
Miktar :