A Tipi Fon Nedir ?

- A Tipi Fon veya diğer adıyla A Tipi Yatırım Fonu Ortaklığı, Fon dahili nizamname'de bildirmek koşuluyla koşuluyla portföy değerinin 30 günlük ağırlıklı ortalama bazında minumum %25’ini (Yüzde Yirmi Beş) sürekli olarak özelleştirme kapsamına alınan KİT’ler ile birlikte, Türkiye içerisinde kurulmuş ortaklıkların, hisse senetlerine yatırılmış fonlar A tipi fon denir. A tipi dışında olan fonlara da B tipi yatırım fonu denir. Bu fon tipleri adlandırılırken fon türleriyle birlikte bahsedilmektedir.
Yazar: Emrah Kutlu