Açığa Satış Nedir ?

-

Açığa satış emirleri, sahip olunmayan hisse senedinin geçici olarak ödünç alınarak satılmasına denir. Açığa satış emri, bahsedilen hissenin fiyatının popülaritesine bağlantılı olarak en son gerçekleşen işlem fiyatı çizgisinde ya da bu çizginin bir adım (daha fazla) üzerindeki fiyatlardan gerçekleşebilir. Henüz ortada bir fiyat oluşmamış ise emrin fiyatı, kapanış fiyatının en az bir adım üstünde olma şartı vardır. Baz fiyatı değişikliğe uğramış  ya da serbest marjlı hisselerde ise henüz işlem gerçekleşmeden kesinlikle açığa satış emri verilemez. Aksi belirtilmedikçe girilen her emir ilgili seans süresince geçerli sayılır. 

Fakat emirler geçerli oldukları süre zarfında ya da en son tarih belirtilerek tarihli emir şeklinde verilebilir. Tarihli emirler Borsa Yönetim Kurulu'nun belirlediği süreye kadar girilebilen, adım ve fiyat değişme şartları çerçevesinde geçerliliğini koruyan emirlerdir. Hisse senedinin baz fiyatında emrin geçerlilik zamanı içinde temettü ödemesi ve sermaye arttırımından kaynaklanan bir değişiklik olmuşsa ya da sistemde üye kodu düzenlemesi yapıldığı zamanlarda, bu tür emirler iptal edilir. Tarihli emirler üye tarafından, öngörülen seans bazında geçerli emre dönüştürülebilir. Borsa Yönetim Kurulu, borsa emirlerine ilişkin düzenleme oluşturabilir. BİST Yönetmenliği'nin dokuzuncu maddesi F bendi uyarınca Hisse Senetleri Piyasası Müdürü, Müdür Yardımcısı veya ilgili eksper tarafından gerekli görüldüğünde piyasaya intikal ettirilmiş alım-satım emirlerinin tamamına ya da bir kısmına ilişkin olarak üyelerin tutmaları gereken kayıt ve belgelerin ibrazı yönetim kurulunca belirlenen şartlar koşulunda istenebilir.


Yazar: Emrah Kutlu