Borsa Terimler Sözlüğü 1A

- Adi Hisse Senedi Nedir
Hisse senetlerinde, ana sözleşmede herhangi aksine bir hüküm ve madde yok ise sahiplerine aynı hakları sağlarlar. Bu tip hisse senetlerine de adi hisse senetleri denir.

Ağırlıklı Ortalama Fiyat Nedir

Mevcut seans sonrası, yeni seansa ait baz fiyatın hesaplanmasına görevine dahil olan hisse senedinin miktar ağırlıklı ve küsüratsız fiyat değeridir.

Alım Satıma Aracılık
Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık sıfatıyla ve ticari hedef ile alım satımını temsil eder.

Alış - Satış Farkı (Spread) Nedir

Piyasada işlem gören herhangi bir kıymetin, alış ve satış fiyatı arasındaki olağan farka denir.

Alış (Bid) Tanımı

Piyasa katılımcılarının, piyasada işlem gören döviz, menkul kıymet gibi değerleri almaya istekli oldukları fiyattır.

Altın ve Diğer Kıymetli Madenler Fonu

Portföyün'ünün en az yüzde elli birini (%51) altın ve diğer kıymetli madenlerin oluşturduğu fonlara denir.

Apel
Pay bedelinin taksitle ödenmesinin söz konusu olduğu durumlarda, ortaklık yönetim kurulu tarafından ortaklara yapılan çağrıya denir.
Yazar: Emrah Kutlu