Borsada aracılık, kurum ve kuruluş kavramı

- Borsada aracılık, kurum ve kuruluş kavramının kısaca tanımı aşağıda açıklanmıştır.

Aracı Kuruluş

Sermaye Piyasası Kanunları ile aracı kuruluşlar iki şekilde tanımlanmış bunlar aracı kurum ve bankalardır. Fakat bankalar sahip olduğu menkul kıymetlerini halka açarak, sermaye piyasası işlemlerinde var olmaları durumunda mevcut işlemleri ile sınırlı şekilde SPK hükümlerine tabi olurlar. Ayrıca tüm bankalar kuruluş, denetleme, gözetme, muhasebe, mali tablo ve rapor standartları konularında Bankalar Kanunu'na göre uygulama yapılır.

Aracı Kurum
Sermaye piyasası faaliyetinde var olmak istemiyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından aracılık yetkisi verilmiş anonim ortaklıklara denir.

Aracılık
Sermaye piyasası araçlarının, yetkili aracı kuruluşlar tarafından, kendi nam ve hesabına, başkasının nam ve hesabına, kendi namına ve başkasının hesabına alım satım işlemleridir.

Aracılık Yüklenimi
Halka sunulacak olan sermaye piyasası araçlarının tümünün satılacağının aracı kuruluş ya da kuruluşlar tarafından ihraçcı şirkete taahhüt edilmesine denir. Bakiyeyi yüklenim ya da tümünü yüklenim şeklinde iki türlü gerçekleşebilir.
Yazar: Emrah Kutlu